Menu

Show posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.

Show posts Menu

Topics - Ken-Shi_Kun

#1
Nos azt hiszem a címmel mindent elmondtam. Mivel sokan vannak akiknek gondjuk van az Angol feliratok spontán megértésével, vagy akár csak az Angol hangok megértésével fordulok most a USTeam teljes fórumjához ezzel a problémával.

Magyar anime feliratokat nagyon kevesen készítenek magyarországon, és sokszor Qk páran sem fognak össze egy nagyobb csakaptba, amivel gyorsabbá lehetne tenni lényegesen a fordításokat, és a hatékonyság is nQne. Én magam is fordítottam animeot és tanusítom nem kis idQt vesz igénybe. Ezért itt gondoltam tenni egy elQpróbát, hogy lenne-e rá keret, hogy egy nagyobb csapatot összeszedve egy fansubber team-et alkotva fojjon animeok fordítása... Nem vagyok a szavak embere, és egy vezetQ alkat sem vagyok, de ha bármien hozzászólás ötlet felmerül ebben a fórumban szerintem ki lehet beszélni, és végeredményül majdcsak kialakul valammi :).

Ami a lényeg lenne: egy fansubber csapat nemcsak fordítókból áll. Áll
emberekbQl akik a feliratok idQzétését nézik át, áll emberekbQl akik beszerzik a nyers (RAW) anyagot, a feliratokat; és persze áll valakibQl aki a végén az egészet összeadja és teszi véglegessé.

Várom a hozzászólásokat!